Có được sử dụng bản sao giấy tờ xe khi lưu thông không?

Chính phủ vừa có chỉ đạo liên quan đến việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện giao thông đã thế chấp ngân hàng để vay tiền mua xe

Có được sử dụng bản sao giấy tờ xe khi lưu thông không?

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa rồi đã có văn bản đồng ý cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao để chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam, trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các lực lượng có thẩm quyền xử phạt của ngành công an; Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thanh tra giao thông vận tải và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, thực hiện ý kiến chỉ đạo trên. Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ Công an, Tư pháp, trong tháng 8-2017 ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng cấp Giấy biên nhận nêu trên, bảo đảm chặt chẽ và chỉ cấp 1 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Công an, Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm sự rõ ràng, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-9.

Để có bằng lái xe nhanh hãy đến với dịch vụ làm cavet xe, làm bằng lái xe uy tín của chúng tôi, tiện lợi và 100% phôi chuẩn.
Bảo Trân

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*